NHA KHOA SẮC VIỆT

C15 lô 6, đường 3/2 (khu lấn biển) P. Vĩnh Lạc, TP Rạch Gía, Kiên Giang.

ĐT : 0948 644 965

Email: nhakhoasacviet@gmail.com

Web: nhakhoasacviet.com

Bác sĩ điều trị

  • Thạc sĩ- Bác sĩ CAO THỊ THANH NHÃ

DĐ: 0918 748 910

Email: bscaonha@yahoo.com

  • Bác sĩ chuyên khoa I HUỲNH THANH HƯNG

DĐ: 0918 490 680

Email: thanhhungmedic@gmail.com