Bảng giá

Bảng giá tham khảo

Khám tư vấn miễn phí
Nhổ răng từ 50.000đ – 500.000đ
Cạo vôi răng từ 150.000đ – 300.000đ
Trám răng thẩm mỹ từ 100.000đ – 300.000đ
Tẩy trắng răng từ 1.000.000đ – 2.000.000đ
Phục hình răng giả tháo lắp từ 200.000đ – 500.000đ
Phục hình răng sứ cố định từ 1.000.000đ – 5.000.000đ
Cấy ghép Implant từ 15.000.000đ – 40.000.000đ
Chỉnh hình răng (niềng răng) hô, móm, lệch lạc
Chỉnh hình tháo lắp từ 2.000.000đ – 10.000.000đ
Chỉnh hình cố định (mắc cài) từ 10.000.000đ – 40.000.000đ