Khám và tư vấn
Miễn phí
NHỔ RĂNG
50,000đ - 500,000đ
Cạo vôi răng
150,000đ - 300,000đ
Trám răng thẩm mỹ
100,000đ - 300,000đ
Tẩy trắng răng
1 triệu - 2 triệu
Phục hình răng giả tháo lắp
200,000đ - 500,000đ
Phục hình răng sứ cố định
1 triệu - 5 triệu
Cấy ghép Implant
15 triệu - 40 triệu
Chỉnh hình tháo lắp
15 triệu - 40 triệu
Chỉnh hình cố định (mắc cài)
10 triệu - 40 triệu